บริการด้านข้อมูลของเรา คือการมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์, ครบถ้วนและถูกต้องให้แก่ลูกค้าในเรื่องงาน heat transfer รวมไปถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องในส่วนอื่น, มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าพึ่งพอใจด้วยการบริการที่ รวดเร็ว และ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ยิ่งไปกว่านั้น พวกเรายินดีที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราอย่างสุดความสามารถเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด

  • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ งาน heat transfer , อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการทำงาน ด้วยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • ประสานงานกับทีมที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคที่เกิดขึ้นแล้ว หรือ อาจจะเกิดขึ้นได้
  • ติดตามคำสั่งซื้อ ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของการผลิตแล้ว
  • พร้อมรับฟัง ข้อเสนอแนะสำหรับผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นในครั้งถัดไป
  • อื่นๆ

ติดต่อเราโดยตรง หากต้องการข้อมูลด้านบริการเพิ่มเติม