เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 บริษัทกรุงเทพสกรีน จำกัด โดยคุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ ได้เดินทางไปมอบทุน “มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา” ให้กับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ อาคารอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม

Get the latest updates for business.

Provide your email address to receive the latest updates from Bangkok Screen for business, including product and news updates.