เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด  นำโดย คุณพวงสร้อย ศรีไพรวัลศุภกิจ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยตัวแทนฝ่ายบริหาร หัวหน้างานและพนักงาน ได้นำอุปกรณ์คุรุภัณฑ์เพื่อการศึกษาไปมอบให้กับ” ร.ร.บ้านห้วยยาง” ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประกอบด้วย โทรทัศน์ แอลจี ขนาด 65 นิ้ว 1เครื่อง , เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง พร้งหมึกสำรองอีก 1 ชุด , ตู้น้ำดื่ม 1 ตู้ , พัดลมติดเพดาน 6 ตัว  นอกจากนี้ยังมอบหนังสือ  ตุ๊กตา เครื่องเขียน ถุงผ้ารักษาสิ่งแวดล้อมและเลี้ยงอาหารกลางวันอีก 1 มื้อ

ตามวิสัยทัศน์ ของบริษัทฯ ที่ว่า

” ยึดถือความเป็นธรรม         เชื่อมั่นคุณค่าคน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ              ช่วยเหลือสังคม

รักษาสิ่งแวดล้อม               เข้าถึงวัฒนธรรม “

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม