เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562  หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) พร้อมประทานโล่เกียรติยศให้ คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัดในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่ง ปี 2019 สาขาแฟชั่น” ด้วยผลงานการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นและการทำความดีเพื่อสังคม ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีทีมบรืหารร่วมแสดงความยินดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติม