THAILAND TOP SME AWARDS 2020

 

กว่า 35 ปี บริษัทกรุงเทพสกรีน จำกัด มุ่งมั่นในการใช้แต่วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานสะอาด และในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล "THAILAND TOP SME AWARDS 2020" ด้าน "นวัตกรรมการผลิตเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี" จาก ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี โดยมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตลอดจนนักบริหารเข้าร่วมงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

รางวัลอันทรงเกียรตินี้ เป็นเครื่องหมายแห่งความภูมิใจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยที่มีนวัตกรรมดีเด่นแห่งปี และมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างความสำเร็จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน