ผู้บริหาร บ.กรุงเทพสกรีน จำกัด รับรางวัลเกียรติยศบุคคลคุณภาพแห่งปี 2019 สาขาแฟชั่น (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019)

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019

เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2562  หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภานุพันธุ์) กรโกสียกาจ ประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019″ (QUALITY PERSON OF THE YEAR 2019) พร้อมประทานโล่เกียรติยศให้ คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัดในฐานะ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่ง ปี 2019 สาขาแฟชั่น” ด้วยผลงานการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่นและการทำความดีเพื่อสังคม ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมีทีมบรืหารร่วมแสดงความยินดี

 

บุคคลคุณภาพแห่งปี 2019