งานประมูลภาพ “วัดอรุณราชวราราม”

คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด นำภาพพิมพ์สกรีนเข้าประมูล โดยนำรายได้ทั้งหมดเข้าสมาคม TINPA เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและงานการกุศล

“ วัดอรุณราชวราราม ”

ณ บาบา บีช คลับ หัวหิน  วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

โดย คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา 
ประธานกรรมการและกรรมการในเครือสหพัฒน์

เป็นผู้ชนะการประมูล ที่มูลค่าสูงถึง 111,111 บาท